Tin tức Lợi ít bảo trì đường điện của tòa nhà văn phòng
Căn cứ các tài liệu hướng dẫn bảo trì của nhà sản xuất / đơn vị thiết kế thi công lắp đặt, kết hợp với thực hiện khảo sát tình trạng hoạt động, hiện trạng của hệ thống thiết bị nhằm xác định được nội dung công việc, tần suất bảo trì hợp lý cho từng hệ thống thiết bị tại Tòa nhà. Bên cạnh đó cũng xem xét, đánh giá khả năng nguồn lực của bộ phận bảo trì tại chỗ có đáp ứng yêu cầu công việc hay cần phải thuê đơn vị bên ngoài để có kế hoạch chuẩn bị về nguồn lực, công dụng cụ, thiết bị, kế hoach chi phí phù hợp.

Quy trình bảo trì Tòa nhà văn phòng:

Để hoạt động bảo trì được diễn ra suôn sẻ và đạt kết quả tốt nhất, các đơn vị quản lý vận hành cần đảm bảo thực hiện theo quy trình cơ bản như sau:

 

1. Lập danh mục các đối tượng cần được bảo trì  

Lập danh sách các đối tượng cần bảo trì là bước quan trọng giúp hạn chế sự thiếu sót đối với đối tượng cần được bảo trì, các công việc cần thực hiện bao gồm:

- Lập danh sách các hệ thống thiết bị đang hoạt động, cơ sở hạ tầng xây dựng của Tòa nhà

- Xem xét phân loại các hệ thống thiết bị, tổng hợp số lượng của mỗi loại thiết bị

- Tiến hành cập nhật danh sách khi có phát sinh các thiết bị mới

- Lập phiếu lý lịch đối với các loại thiết bị.

 

2. Xây dựng kế hoach bảo trì

Trên cơ sở thông tin có được tại bước lập danh sách và kiểm tra đánh giá, tiến hành lập kế hoach bảo trì với thông tin cụ thể về danh mục hệ thống thiết bị cần bảo trì, tần suất thực, cấp độ bảo trì, thời gian thực hiện, đơn vị thực hiện.

 

3. Triển khai kế hoach bảo trì

Triển khai thực hiện công tác bảo trì theo kế hoach. Các nội dung công việc bảo trì cần được thực hiện đầy đủ và chính xác, kết quả kiểm tra đo đạc các thông số. các giá trị cân chỉnh, các loại phụ tùng thay thế… được thực hiện trong quá trình bảo trì sẽ được ghi nhận vào Phiếu kết quả bảo trì. Công tác bảo trì cần được kiểm tra, đánh giá và xác nhận bởi nhân sự có năng lực phù hợp trước khi hoàn tất.

 

4. Lưu hồ sơ, kết quả bảo trì.

Cập nhật ghi nhận thông tin bảo trì vào hồ sơ lý lịch thiết bị. Các Phiếu kết quả bảo trì cần được lưu trữ có khoa học nhằm dễ dàng cho việc truy xuất khi cần thiết.

Tại Fixx24h.com, hoạt động bảo trì tòa nhà văn phòng được thực hiện một cách tiêu chuẩn và đầy đủ với một kế hoach bảo trì chủ động được chuẩn bị kỹ lưỡng dựa trên các tài liệu hướng dẫn của nhà sản xuất, kết hợp với kinh nghiệm kiểm tra đánh giá tình trạng hệ thống thiết bị của đội ngũ chuyên gia và việc áp dụng phần mềm trong quản lý kiểm soát chất lượng sẽ đảm bảo bảo quản tốt giá trị tài sản; vận hành an toàn, ổn định và hiệu quả các hệ thống kỹ thuật, cơ sở hạ tầng tại Tòa nhà. Qua đó mang đến cho Khách hàng một môi trường làm việc an toàn, tiện nghi cũng như tối ưu phí vận hành của Chủ đầu tư.

Các Tin Liên Quan
Zalo Zalo:0967 687 665 Zalo
Hotline:0967 687 665
Send SMS SMS:0967 687 665 >Nhắn tin Facebook Nhắn tin Facebook